Daily AI Watch List (3/8/24)

Lennox International Inc (NYSE: LII) Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) Progressive Corp Insurance (NYSE: PGR)